0

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
 SAO MAI CORPORATION

 

1/ TRỤ SỞ CHÍNH: 163, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

    HEAD OFFICE: 163, Provincial Road 30th, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province.

    - Điện thoại (Telephone): (+84)2773851452/2773851900/2773851031; Fax : (+84)2773851482.

    - Email : saomaidt04102006@vnn.vn; Website : www.saomaidt.vn

2/ CHI  NHÁNH TP.HCM : Số 03, đường Cách mạng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp.HCM

    HO CHI MINH CITY BRANCH : 03, Revolutionary Street, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

    Điện thoại (Telephone)/Fax: (+84)286293039.

3/ SẢN PHẨM CHỦ YẾU:

    Áo Jacket nam nữ các loại, áo sơ mi, bộ thể thao, bộ bảo hộ lao động, quần tây, đầm, váy, quần áo dệt kim, quần áo đạo Hồi, khăn, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre lá, lục bình, cói, dây chuối.

    MAIN PRODUCT:

    Men’s Jacket, ladies’s jacket, shirts, sportwear, coats, pants, dress, skirts, T.shirt, polo shirt, thoub, towels, handicraffs, rattan and bamboo, water hya cinth, oak, banana string.

4/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

    ESTABILISED HISTORICAL AND CAPACITY PRODUCTION

    Công ty cổ phần Sao Mai được thành lập năm 1988.

    Sao Mai corporation was estabilised in 1988.

    Công ty cổ phần Sao Mai là một đơn vị có quy mô lớn với 04 xưởng may (Tp. Cao Lãnh, Tp. Sa Đéc, Tháp Mười) bao gồm 25 chuyền (tổ) sản xuất khép kín và một xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ.

    Sao Mai corporation is step by step  enlarged with 04 factories comprising (Cao Lanh, Sa Dec, Thap Muoi) about 25 production lines  for one shift and one handicrafts rattan and bamboo factory . 

    Tổng vốn đầu tư                                :           42  tỷ đồng.

    (Total investment)                                :           42.000 milion VND capital.

    Lực lượng lao động                           :           1.300  công nhân.

    (Main power)                                        :           1.300 worker.

    Khu vực sản xuất có diện tích            :           18.755 m2 

    (Production area)                                  :           18.755 m2 

    Những mặt hàng sản xuất chính : Áo Jacket nam nữ các loại, áo sơ mi, bộ thể thao, bộ bảo hộ lao động, quần tây, đầm, váy, quần áo dệt kim, quần áo đạo hồi, khăn, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre lá, lục bình, cói, dây chuối.

    Với 1.600 thiết bị, máy móc được trang bị từ A đến Z để đảm bảo sản xuất một cách hoàn hảo.

    Main production : Men’s Jackets , Ladies’s Jacket , Shirts , sportwear , coats , dress, skirts , T. shirt , Polo shirt , thoub , towels , handicrafts , rattan and bamboo, waterhyacinth , oak , banana sting .

    With 1.600 assorted machineries , equipments from A to Z guarantee to produce perfecity Jackets, Shirts … and orther products

    Những thị trường thường xuyên của Công ty là : Nhật Bản, Hoa kỳ, Hàn Quốc,Đài Loan,   và Trung Đông,...

    Familiar markets : Japan,USA, South - Korea, Taiwan , and  Middle East,…

------------------------

 

I. THÔNG TIN XÍ NGHIỆP MAY SA ĐÉC

(Information of Sa Dec factory)

+ Tổng số lao động                           :           12 chuyền may  - 500 công nhân.

( Main power)                                      :           12 lines  - 500 workers.

+ Sản phẩm chính                             :           Somi , T Shirt , Polo Shirt , Ghile,…

( Main production )                              :           Shirt  , T Shirt , Polo Shirt , Vest,…

+ Năng lực sàn xuất                          :           130.000 – 150.000 chiếc/tháng.

( Production capacities)                       :           130.000 – 150.000 pcs/month

+ Thị trường tiêu thụ                         :           USA, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, EU, Canada,...

( Familiar markets )                             :           USA, Taiwan, Korea, Japan, EU, Canada,...

------------------------

 

II. THÔNG TIN XÍ NGHIỆP MAY CAO LÃNH

(Information of Cao Lanh factory)

+ Tổng số lao động                           :          05 chuyền may  - 400 công nhân.

( Main power)                                      :          05 lines  - 400 workers.

+ Sản phẩm chính                             :          Áo Jacket lông vũ, Áo Jacket, bộ đồ thể thao và Áo Jacket nỉ,...

( Main production )                               :          Down Jacket, Jacket , Sportwear and Wool Jacket,...

+ Năng lực sàn xuất                           :          20.000 – 40.000 chiếc/tháng.

( Production capacities)                        :          20.000 – 40.000 pcs/month

+ Thị trường tiêu thụ                          :           USA, Đài loan, Hàn Quốc, Nhật, EU,...

( Familiar markets )                              :           USA, Taiwan, Korea, Japan , EU,...

------------------------

 

III. THÔNG TIN XÍ NGHIỆP MAY THÁP MƯỜI

( Information of Thap Muoi factory )

+ Tổng số lao động                            :           06 chuyền may  - 300 công nhân .

( Main power)                                       :           03 lines  - 300 workers.

+ Sản phẩm chính                              :           Áo đạo hồi.

( Main production )                                :           Thoub.

+ Năng lực sàn xuất                            :           50.000 – 60.000 chiếc/tháng.

( Production capacities)                         :           50.000 – 60.000 pcs/month

+ Thị trường tiêu thụ                           :           Arap Saudi .Trung Đông.

( Familiar markets )                               :           Arap Saudi, Middle East.

------------------------

 

IV. THÔNG TIN XÍ NGHIỆP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

( Information of handicraft factory )

+ Tổng số lao động                             :           06 chuyền   - 120 công nhân.

( Main power)                                        :           06 lines  - 120 workers.

+ Sản phẩm chính                               :           Hàng thủ công mỹ nghệ, ghế + bàn khung nhôm dây nhựa,….

( Main production )                                 :           Handicraft , chair + table plastic sting,...

+ Năng lực sàn xuất                             :           110.000 – 120.000 chiếc/tháng.

( Production capacities)                          :           110.000 – 120.000 pcs/ month.

+ Thị trường tiêu thụ                            :           Mỹ,  EU.

( Familiar markets )                                :           USA,  EU.

------------------------

 

V. THÔNG TIN XÍ NGHIỆP  MAY KHĂN XUẤT KHẨU

( Information of Exported towel sewing factory )

+ Tổng số lao động                              :           02 chuyền may  - 150 công nhân.

( Main power)                                         :           02 lines  - 150 workers.

+ Sản phẩm chính                                :           Khăn các loại.

( Main production )                                  :          All kinds of towels.

+ Năng lực sàn xuất                              :           1.300.000 – 1.500.000 chiếc/ tháng.

( Production capacities)                           :           1.300.000 – 1.500.000 pcs/month.

+ Thị trường tiêu thụ                             :           Mỹ,  Nhật  và nội địa

( Familiar markets )                                 :           USA,  Japan and domestic.

------------------------