0

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Tất cả các sản phẩm được bán tại Công ty Cổ Phần SAO MAI nếu bị lỗi sẽ được thu hồi và đổi mới sản phẩm khác.

*Thời gian áp dụng30 ngày kể từ ngày giao hàng & kèm hóa đơn tài chánh VAT 10%.